زیارت عاشورای امشبو با سه تا نیت خوندم
1_یکی از دوستان در بلاگفا بهم سفارش کرد که به یادش باشم منم به نیت آرامش همیشگی در زندگیش خوندم
2_اینکه فردا که فرم های هدایت تحصیلیمونو میدن همه رشته ی دلخواهمونو مجاز شده باشیم
و
3_نیت سوم رو فقط گفتم لبیک یا حسین