دانشمندان معتقدند افرادی که سرتونین بدنشان کم است، میتوانند بد اخلاق یا حتی خشن باشند.

خب حالا فهمیدم چجوریاست

تو دنیاهای موازی که من ساختم اینجور آدما زیاد پیدا میشه و نمونه بارز شون: مارکوس😐