الان به شدت دلم برای نوشتن رمان تنگ شده. دوست دارم ادامه رمانم و بنویسم و اصلا حس کار کردن ندارم😕

اما یه هفته مونده تا اخر این ماه و من باید کارام و تموم کنم. به این میگن دو راهی مرگ و ذلت😂

ولی اشکال نداره بعد امتحانا مینویسم و به امید روزی که چاپش کنم. منتظر بمون رمان جان😉

پیش به سوی کار😂