شاید شیش ماه پیش بود. وقتی دشاتم تامیلا درست میکردم پادکستی رو گوش دادم با موضوع دوستی. میگفت انسان ها برای بقا به دوستی نیاز دارن. به طور کلی آدمی هم هستم که کم و بیش برای دوستاش وقت میذاره. اما از این به بعد میخوام منظم تر براش وقت بذارم. هر روز برای سه دوست…