باید اعتراف کنم ک این قانون ارتعاش لعنتی از خیلی از ادمای زندگیم کار امد تره و بیشتر کمکم کرده
امتحان زبانمو خیلی خوب دادم هفته ی بعد شنبه کارناممونو میدن
تمرین گیتارمم90 درصد درست زدم و برای استادم فرستادم ولی هیچ جوابی نداد (وقتایی که جواب نمیده ینی اشتباه داشتم توش ولی زیاد بزرگ نبوده😂)
همه ی کارامم انجام دادم فقط حمومم موند ک فردا میرم
راستیییییییییی
فردا کلاس گروهی گیتار داریم😎 اخ که چقدر عاشق همنوازی عم🥺🥺