ی دفترچه کوچیکه که هر وقت حس بدی بهم دست میده یا ناراحتم یا… توش یه چیزی مینویسم و معمولا اون یه چیز

فاک دت

عه:)

*خب فاک به چیییی؟ به کییییی؟؟؟