محمد آقا (شوهر خانم خماری-همکار مامان که باغشون بودیم) رسوندمون خونه تو راه ممد مهدی همش هر ماشینی میدیم میگفت جووون چراغاشوو جووون اگزوزشو جووون ماشینه رو

بعد محمد آقا سرش درد میکرد یهو داد زد جووون آدمه رو!

وای آدم پایه که میگن همینههه😂

بعدا میشینم اتفاقاتو مینویسم…