جانان عزیزم هر روز بیشتر از دیروز دوستت دارم من اگه یه بار دیگه زندگی کنم زودتر پیدایت میکنم تا طولانی تر عاشقت بشم