به نظرم این جمله ، خیلی جمله ی مناسبی برای مکالمات روزانه و پاسخ به خبرهای جدیده. چون به طرف حق انتخاب میدی.

دیدی دلار ده تومن رفت روش؟

به کجام؟

علی رفیقت هم سربازیو تموم کرد برگشت

خب به کجام؟

میدونی سیگار برای سلامتی مضره؟

اره. به کجام؟

تو دیگه داره واسه ازدواجت دیر میشه.

باشه. به کجام؟

من واقعاً استفاده می کنم از این جمله. اکثراً اصلا کار ندارم کی داره میگه ، اگه از این جنس جمله ها باشه ، لطف می کنم و به جای به یه ورم به خود طرف حق انتخاب میدم که انتخاب کنه و می گم به کجام. به کجام؟

مثلا حتی با این وجود که من با دلار سر و کار دارم دلیلی نمیبینم بشینم درمورد علت های بالا رفتن دلار حرف بزنم. رفت بالا؟ به همان سمتم که رفت بالا. حرفای باحال تری واسه زدن هست.

کسی که قرار نیست به ما راهکار بده ، تهش باید خودمون بلند شیم و آستینا رو بالا بزنیم و راست و ریستش کنیم. پس از این جمله استفاده کنید.