اگه همه دنیا بگن تو قشنگ نیستی، آهنگ مورد علاقتو میزارم و صداشو اونقدر زیاد میکنم تا صداشونو نشنوی.
اگه همه دنیا بگن نمیتونی، من دستاتو میگیرم تا بفهمی یکی باورت داره.
اگه همه دنیا بگن بهتر از تو هست، من خودمو تو بغلت گم میکنم تا بفهمن چشمای من آدم دیگه ای و نمیبینه.
اگه همه دنیا بگن به دردت نمیخورم، انقدر کنارت میمونم تا بتونی پیش همشون سرتو بگیری بالا
اصلا میدونی چیه؟
من اینجام که بهت ثابت کنم متفاوتی
بهت ثابت کنم خاصی.
بهت ثابت کنم دیوونم.