اتفاق خوب من …..
برات با عشق مینویسم تو همون قسمت قشنگ زندگی منی که عاشقونه میپرستمت 
تو قطعا باید یکی از شاهرگام باشی که دوست داشتنت اینقد قشنگه و بند نمیاد 
روز به روز میگم مگه میشه؟
قبلا میگفتم از خودم بیشتر دوست دارم
ولی الان نمیدونم چی بگم که حال و روز قلبمو توصیف کنه…‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
تو خیلی فراتر از منی!
چه خوب شد که یهو اومدی تو زندگیم 
و شدی قلبم…
شدی ذره ذره وجودم
تو تنها ترین لازمه خوشبختی منی
تو توی دورترین فاصله ولی عمیق ترین نقطه قلبمی، قشنگ توی بند بند وجودم رخنه کردی…
بمونی برام بهترین اتفاق زندگیم