شما اینجا فقط یک روی زندگی منو میبینید و نمیتونید بدون اینکه شناختی داشته باشید یا تو زندگی من باشید قضاوتم کنید..

همه ی ما ادمیم. اومدیم که زندگی کنیم، تجربه کنیم و یه روزیم زیر لایه ها خاک دفن بشیمو بعدم هیچ کس دیگه مارو یادش نیاد..

پس خوبه که جوری زندگی کنیم که هم ازش لذت ببریم و از لحظه استفاده کنیم و هم دل کسی رو با حرفامونو کارامون نشکنیم 🙂

*ممنونم که بهم احترام میذارید و قضاوت نمیکنید*

*کانال تلگراممو لینک کردم*