باید کامنت های مربوط به اون دو تا ولاگ که علی برام فرستاده بود رو بخونم. سه تا نتیجه داشته باشه برام احتمالا. یکی اینکه به انگلیسی خوندن عادت میکنم. دوم اینکه برای چیزی که دوستم فریتاده وقت میذارم و باهاش دربارش قراه حرف بزنمو خوشحالش کنم. سوم اینکه پیام هایی که از اون دو تا ولاگ میگیرم روی بارتقا دیدگاهم نسبت به زندگی حتما تاثیر میذاره.

میخوام لاطائلات رو بخونم و چند تا متن قشنگ پیدا کنم و برای محمد بفرستم. اون الان یقینا ناراحته که فیزیوقلب رو هم افتاده. میخوام با این کارم بهش یادآوری کنم که مواقعی که ناراحته تنها نیست و دوستاش به یادشن.

برای هیلا هم چند تا متن از لاطائلات متناسب با حس و حال الانش پیدا کنم و بفرستم. همچنین یه آهنگ حال خوب کن.

امروز اگر دوستی استوری معنا داری گذاشت. فرقی نمی کنه دوست دانشگاه باشه یا دبیرستان و هرچیزی اصلا. اگر ممکن بود براش ریپلای کن و حالش رو خوب تر کن. چون چند دقیقه بیشتر وقتت رو نمیگیره. همونطور که وقتی دیگران ریپلایت میکنن خیلی خوشحال میشی.