به نظرم ما هم باید مثل خارجی ها برانچ خوردن رو جزو فرهنگمون کنیم چون من به شخصه صبح هرچقدرم که صبحونه بخورم دم ظهر انقدر گشنم میشه که دلم میخواد معده مو دربیارم بندازم اونجا

عصر هم به همین منوال

شما رو نمیدونم دیگه

+++++++++++++++++++++++++++++++++