زندگی کردن که به همین راحتی ها نیست جان من!
باید باشد بهانه هایی که نبودشان نابودت میکند…

مثل خنده های کسی

نگاه خاصی

صدایی

چشم هایی

تکیه کلام هایی…

اصلا آدم باید برای خودش نیمکت دونفره ای داشته باشد…

تا گاهی اوقات به آن سر بزند…

شب که شد باید شب به خیرهایش را بشنود…

باید باشند ریتم ها و موسیقی هایی که دگرگونت کنند…

حتی باید بوی عطری خاص در زندگیت حس شود..

دست خطی که دلت را بلرزاند…

عکسی که اشکت را درآورد..

باید همه ی اینها باشند………

می گویند هر سن و سالی که داشته باشی فرقی ندارد

اگر کسی نباشد که با یادش..چشمانت از شادی یا غم پراشک شود

هرگز زندگی نکرده ای…