سلام عزیز دلم
سلام جان دلم…
سلام خودم
بهارم
باغم
بستانم!
امیدوارم روزگارت شیرین باشد دخترکِ شجاع و قدرتمند من!
یک هفته مانده به آغاز شیفت‌های ترم هشت.
من اومدم خونه، درگیر گرفتن وام و نوشتن مقالات مختلف هستم. درگیر ورود به زندگی پس از فارغ التحصیلی 
درگیر شروع زندگی واقعی…
بهارم، من امروز برای تو می‌جنگم برای تو!
نه برای هیچ کس دیگر…
زبان می‌خوانم جدی‌تر عاشقانه‌تر، تا شاید روزن رهایی از این محبس باشد برایم…
بهارم، به تو می‌بالم
هر لحظه…. تو پرشکوه و فاخری…
تو ورای تصورات من شکوفا شدی…
تو درخت پر ثمر منی…
آیم سو پرو آو یو دختر!
تلاش کن برای خانه‌دار شدن، برای زیستن مستقل
برای رسیدن به آرزوهات
به اون نیروی جادويی درون ذهن و دستات ایمان داشته باش!

از تو برای تو
بهار من
دختر من
ماه من
باغ من
/
بهمن ماه سال صفر