دعا نوشت:حضرت عباس باب الحوائج هست…هرچی میخواین ازشون تواین روز بخواین!

تاسوعا نوشت:این روز روهم تسلیت میگم…البته تسلیت که کلمه درستی نیست..خدایی شدن که تسلیت نداره! تازه تهنیت هم داره…اما تسلیت میگیم به همه انسان ها که حجت های خدا بدست،آدم ها به شهادت رسیدن!پس به خودمون تسلیت…

فردا نوشت:فردا عاشوراست…روزی که حسین…با تموم تنهایی هاش…باتموم غصه هاش… باتموم اشک هاش…یکه وتنها…زد به خط دشمن…جنگید…فقط بگم اگه حسین رفت  نرفت تا شمر ویزید رو بکشه…اونا میمردن..چه بدست حسین چه بدست عزرائیل…

حسین رفت تا اسلام بمونه…اسلامی که ماها توهمین شبای محرم…توهمین حسینیه هاو تکایا ومساجد داریم از بین می بریمش…دیدم که میگم…!قرار های دوست دخترها ودوست پسرها میفته تو همین مراسما…واسه شلوغ بودنش..واسه هرکی به هرکی بودنش…توهمین شبا چه پسرایی که توهیئت ها زنجیر میزنن وصید دخترا میشن…وچه دخترهایی که طعمه چشم مردها!

کاش حسین مارو ببخشه…وکاش چشم های آقامون مهدی خیس تر از این نشه!آقامون خودش غصه دار هست دیگه غصه دار ترش نکنیم…

         

التماس دعا

گفتم دیگه