بعضی اصطلاحات رو میشه بغل کرد از بس قشنگن..

یه اصطلاح تو بختیاری هست میگه چی او بعد کلخونگ

کلخونگ یه خوراکیه که خیلی خوشمزه اس و به شدت تشنه میکنه آدمو، میگه تو مثل آب بعد کلخونگی