بله اینجانب همیشه در درک ریاضی میشکل داشتم. اقا نمیفهمم چی میگه اصلا😂 

فصل ۱۲ امار و خوندم و اینا رو یاد گرفتم.

روش های نمونه گیری تصادفی در امار:

 نمونه گیری تصادفی ساده

نمونه گیری منظم یا سیستماتیک 

نمونه گیری طبقه ای

و نمونه گیری خوشه ای.

اینا روش های نمونه گیری عزیزمون می باشن که استاد گفته از بینشون یکی رو به دلخواه بلد باشیم و توضیح بدیم.

برخلاف درسایی که بلدم تو اینجا ساده ترین و یاد میگیرم😂

نمونه گیری تصادفی ساده:در این روش نمونه گیری هر یک از اعضای جامعه شانس مساوی برای انتخاب شدن دارن. انتخاب از روی فهرست به صورت تصادفی انجام میشه و مطابق قانون شانس و احتمال باید افرد انتخاب شده ویژگی های همانند جامعه رو داشته باشن. در نهایت اشکالش اینکه باید اول فهرست تهیه بشه چون اغلب جامعه ها فهرست اماده ندارن.

در مورد خطالی نمونه گیری گیج شدم. حتی فیلم اموزشیم براش نیست. منتظرم نماینده جواب تمرینا رو بفرسته تا بیشتر رو تمرینا تمرکز کنم چون با این کتاب هیچ چیز قرار نیست متوجه بشم😐

ازمون فرضیه هم برای استاد مهم بود احتمالا تو امتحان بده.

تنها چیزی که از اینکی فهمیدم اینکه

فرض صفر ادعای پژوهش گره و فرض مقابلشم  H, درست نشد اما فرض مخالفشم  Hبا اندیس یکه. 

حالا اگه فرضیه صفر درست باشه خطای نوع اول اتفاق میفته

اگر فرض خلافش درست باشه خطای نوع دو.

 

خدایا خدایا این ترم این درس امار پاس بشم قول قول میدم برم تاریخچه آمار و کامل مطالعه کنم😂