سلام عزیزم

من آدم خوبی نیستم

من کسی که تو فکر میکنی نیستم

قهرمان نیستم

فداکار نیستم

به فکر تنهایی و غم های جهان نیستم

من رویاهای شبانه‌ات نیستم

هیچ درخور زیبایی‌ات نیستم

راستگو نیستم

درستکار نیستم

چاره‌ای نیست، هیچکس نیستم

_______

من مثل معماران بزرگ جهان خانه‌های زیبا برایت نمی‌سازم

مثل عشاق در فیلم و رمان نبرد عاشقانه‌ای نمی‌سازم

من شعر های عاشقانه ندارم در جیب

اما حرف هایم با تو کم نیست

بگذار برایت آن کسی باشم که فریاد می‌زند هیچکس نیست

________

بگذار هیچکس نباشم

بگذار نامی نداشته باشم

بگذار برای داشتن تو بزرگترین هیچ جهان باشم

لب هایم از حرف های قشنگ خالی‌ست

دست هایم از دست های تو

بمان

تا دوباره بگویم

که من هیچم

هیچ

هیچ برای تو

________

پی‌نوشت: “احتمالا قهرمانی در کار نیست” جدا جواب است.