از من کارهای سخت بخواه!

مثلا هوس توت فرنگی کن در چله ی زمستان!

بهانه ای در قله ی قاف برایم بتراش!

یا من را

به جنگ اژدها بفرست

اما هرگز نخواه که دوستت نداشته باشم!